Welcome to Socoteco-1 website
 


THE EXPANDED SENIOR CITIZENS ACT (R.A. 9994)

 
Details

Noong Pebrero, 2010 ang R.A. 9994 “The Expanded Senior Citizens Act of 2010” ay isinabatas upang makapagbigay ng karagdagang benepisyo para sa mga 60 years old and above Filipino Citizens.  Noong Hulyo 6, 2010 ipinalabas ang Implementing Rules and Regulations (IRR) na maging basehan sa pagpapatupad ng batas na ito.  Ayon sa direktibang nakapaloob, ang mga kinauukulang ahensiya tulad ng Energy Regulatory Commission (ERC), MWSS at LWUA ay gagawa ng supplemental guidelines sa loob ng anim (6) na buwan matapos ipinalabas ang IRR.   Ang mga guidelines na ito ay dadaan pa sa public hearing.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Tanong 1   :   Sino ang maaring makatanggap ng discount?
                         
Sagot          :   Ayon sa batas (Rule IV, Article 12, Section 1) ang mga sumusunod ang magiging basehan upang ang isang konsumidor ay maaring mabigyan ng diskwento:

  1.  Ang Metro/ Meter registration ay nasa pangalan ng Senior Citizen sa loob ng isang taon;
  2.  Monthly consumption ay hindi hihigit sa one hundred (100) kWh para sa electricity at thirty (30) cubic meter para sa tubig;
  3.  Ang pribelihiyong ito ay ibibigay per household ilan man ang bilang ng residenteng Senior Citizen sa tahanang ito. 

Tanong 2  :   Magkano ang ibibigay na discount?
           
Sagot          :   Five Percent (5%) discount bawat billing period.   Ang covered discountable charges ay ang Generation, Transmission, Distribution, Metering, Supply, System Loss at Loan Condonation lamang at hindi ang kabuuang bayarin – ito ay kasama sa draft guidelines na binuo  ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Tanong 3   :    Kailan isasatupad ng Socoteco-1 ang pagbibigay ng diskwentong ito?

Sagot          :   Ayon sa batas, ang pagbibigay diskwento sa bayarin sa paggamit ng kuryente ay maipapatupad pagkaraan ng anim (6) na buwan mula sa effectivity ng IRR (Hulyo 6, 2010) at hindi maaring lalampas sa Enero 6, 2011.

Tanong 4   :   Ano ang mga dapat gawin ng isang Senior Citizen?

Sagot          :   Kailangang mag-apply for Availment of Discount ang isang qualified senior citizen.   Maaring kumuha ng Application Form sa ating mga Area Offices simula Oktubre 1, 2010 at isumite ito kasama ng iba pang mga documentary requirements simula Oktubre 15, 2010.  Ang mga sumusunod na requirements alinsunod sa R.A. 9994 ay kailangang isumite sa tanggapan ng Socoteco-1 kasama ng Application Form:

  1. Proof of age and citizenship  (Photocopy of senior citizen ID card)
  2. Proof of billing (photocopy of recent Socoteco-1 Official Receipt/OR)
  3. Proof of residence (photocopy of voter’s ID or Certification)

Titiyakin ng Socoteco-1 na sa takdang araw na ipapatupad ang pagbibigay diskwento sa qualified Senior Citizens, ang mga kakailanganing proseso ay maisasagawa upang maging maayos ang pagpapatupad sa batas na ito.OUR CREED

We, in SOCOTECO-1, don't just weave dreams. We work hard for it, we pray, sweat out and live for it. We acknowledge that service is a painful even thankless business. But in serving, we have committed outselves to spread God's work to humanity. We have fulfilled out part in His Divine master plan to make this world a better and brighter place to live in.